From Ukrainians to Ukrainians. Welcome to UA Canada 💛 💙

Документи для відстрочки здобувачам освіти

27, Тра, 24
Loading

Комісія при ТЦК вивчає отримані заяву та підтвердні документи від військовозобов’язаного, оцінює законність підстав для надання відстрочки, і за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку.

Які документи для відстрочки мають надати комісії при ТЦК здобувачі освіти

Як раніше писала «Судово-юридична газета», відтепер ТЦК перевірятимуть підстави надання відстрочок. Відповідні зміни внесені постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №558 до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Крім того, постановою Кабміну від 16 травня №560 визначено порядок оформлення відстрочок.

Так, за наявності підстав для одержання відстрочки військовозобов’язані (крім заброньованих) особисто подають на ім’я голови комісії районного (міського) ТЦК або його відділу заяву за формою, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або засвідчені копії таких документів.

Заява має бути подана за формою, визначеною у додатку до Порядку, затвердженого постановою 560.

Також до неї додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або засвідчені копії.

Для розгляду питань надання відстрочки при районних (міських) ТЦК (відокремлених відділах) утворюються комісії у такому складі:

Ця Комісія:

Комісія зобов’язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом 7 днів з дати надходженняале не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади.

На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки.

Рішення комісії оформляється протоколом. Про прийняте комісією рішення повідомляється засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою заявнику не пізніше ніж на наступний день після ухвалення.

У разі позитивного рішення військовозобов’язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки.

У разі відмови у наданні відстрочки повідомляють письмово із зазначенням причин відмови за формою.

Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку.

До ухвалення комісією рішення військовозобов’язаний не підлягає призову.

Відстрочка від призову надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента.

Для продовження строку дії відстрочки військовозобов’язаний з виданням Указу Президента про продовження строку проведення мобілізації подає (надсилає) на розгляд комісії заяву у паперовій або електронній формі, зокрема, у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

У разі неможливості провести перевірку у військовозобов’язаного підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» ТЦК повідомляє про необхідність надання відповідних підтвердних документів.

У разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаний направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

При цьому у Порядку 560 додали певні умови стосовно здобувачів освіти.

Так, здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній ч. 2 статті 10 Закону «Про освіту», а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури для отримання відстрочки від призову на військову службу надають до ТЦК довідку про здобувача освіти, сформовану в Єдиній держаній електронній базі з питань освіти за формою, визначеною у додатку 9 (наводимо її нижче), та документи (нотаріально засвідчені копії документів), що підтверджують зарахування на навчання до інтернатури.

Вказані здобувачі освіти, докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури подають довідку про здобувача освіти, сформовану в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, або довідку закладу освіти про зарахування на навчання до інтернатури та довідку закладу охорони здоров’я про місце роботи на посаді лікаря-інтерна.

При цьому здобувачі освіти, які навчаються за державним замовленням у закладах освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС та ДСНС, для отримання відстрочки надають до ТЦК довідку про здобувача освіти за формою, визначеною у додатку 9, видану закладом освіти із специфічними умовами навчання.

Додамо, що наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки подають довідку закладу освіти або наукової установи (організації) про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці, диплом про науковий ступінь.

Автор: Наталя Мамченко

« Back
Go to Сatalog

Popular in this category

⚡️ Критерії відповідності для кандидата та роботи...
Копії документів необхідні від основного апліканта ...
У Міністерстві оборони України розповіли, кому з...
Комісія при ТЦК вивчає отримані заяву та підтвердні...
Calculator Прорахувати можливість іпотеки на житло ...
© 2023 UA Canada. All Rights Reserved.

Login

Register | Lost Password
New user? Create Your Account

Sign up